77JOWO News


นครพนม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค-มูลนิธิแสง-ไซ้กีฯ-เดลินิวส์-จัดหน่วยแพทย์เฉพาะทางเกือบทุกโรค ให้บริการฟรี

publish: 2019-11-02 20:18:38

นครพนม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค-มูลนิธิแสง-ไซ้กีฯ-เดลินิวส์-จัดหน่วยแพทย์เฉพาะทางเกือบทุกโรค ให้บริการฟรี ที่โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม เพื่อถวายในหลวง ร.10


PEA จับมือผู้ประกอบการธุรกิจสื่อสาร จัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคม พร้อมกันทั่วประเทศ

publish: 2019-09-26 00:51:39

2562 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง จัดพิธีเปิดงานการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 74 ทั่วประเทศ โดยมี นายพินิจ แก้วจิตคงทอง ปลัดจังหวัดลำปาง และ คณะผู้บริหารส่วนราชการ ร่วมเป็นประธาน ในพิธี


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคาม Kick off จัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า #มหาสารคาม (ชมคลิป)

publish: 2019-09-25 17:51:53

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคาม Kick off จัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าบนเสาไฟฟ้า #มหาสารคาม (ชมคลิป)


ปทุมธานี PEAและผู้ประกอบการธุรกิจสื่อสารkickoffจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคม

publish: 2019-09-25 16:13:57

ปทุมธานี PEAและผู้ประกอบการธุรกิจสื่อสารkickoffจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคม


PEA ลำปางดีเดย์ทีมช่างไฟฟ้าชุดใหญ่รื้อถอนเสาไฟฟ้าบนถนนบุญวาทย์เพื่อปรับภูมิทัศน์ จุดเริ่มต้นถนนสวยไร้สาย

publish: 2019-08-25 14:08:22

นายอุดมศักดิ์ หิรัณยตระกูล ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง(PEA )ลำปาง พร้อมคณะผู้บริหารร่วมกันเป็นประธานเปิด โครงการ kick off จุดเริ่มต้นถนนสวยไร้สาย จุดแรกเริ่มต้นบริเวณห้าแยกหอนาฬิกาและจุดสิ้นสุดโครงการ บริเวณมิวเซียมลำปาง เขตเทศบาลนครลำปาง


กฟภ. สนทนาร่วมกับลูกค้ารายสำคัญ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี พร้อมนำเสนอการพัฒนาความก้าวหน้าในการให้บริการของ กฟภ. #มหาสารคาม (ชมคลิป)

publish: 2019-06-18 21:08:53

กฟภ. สนทนาร่วมกับลูกค้ารายสำคัญ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี พร้อมนำเสนอการพัฒนาความก้าวหน้าในการให้บริการของ กฟภ. #มหาสารคาม (ชมคลิป)


กฟภ.เลยเปิดช็อป รับจ่ายค่าไฟ-ขอไฟในปั๊มน้ำมัน (มีคลิป)

publish: 2019-04-01 14:45:00

กฟภ.เลยเปิดช็อป รับจ่ายค่าไฟ-ขอไฟในปั๊มน้ำมัน