77JOWO News


เร่งย้ายของออกจากเขากะลาหลังป่าไม้สั่งห้ามทำกิจกรรม

publish: 2019-08-19 18:17:23

นครสวรรค์190862เร่งย้ายของออกจากเขากะลาหลังป่าไม้สั่งห้าม


ป่าไม้ยึดพื้นที่เขากะลาทั้งหมด พร้อมแจ้งความดำเนินคดีกับผู้บุกรุก ตามความผิด พรบ

publish: 2019-08-16 14:25:43

ป่าไม้ยึดพื้นที่เขากะลาทั้งหมด พร้อมแจ้งความดำเนินคดีกับผู้บุกรุก ตามความผิด พรบ